återkommande uppdrag

Moderator på
social innovation summit
2015 & 2016

November 2015 & Oktober 2016 - Slakthuset Malmö
Social Innovation Summit 
Skandinaviens största konferens inom Social Innovation

Under två fantastiska dagar samlades årligen entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer för att tillsammans utforska, forma och främja social innovation ur ett nordiskt perspektiv.

Isabelle har två år i rad fått som uppdrag att under konferensens två dagar vara moderator på konferensens kreativa POP-UP SPACE arena tillsammans med social entreprenör-kollegorna Louise Lindén och Sissa Pagels.
Under uppdraget agerade Isabelle moderator på både svenska och engelska.

Om Social Innovation Summits POP-UP SPACE:
"POP-UP SPACE - Det här är arenan för dig som vill ta tillfället i akt att berätta just din historia om social innovation, din utmaning eller uppmaning för de som lyssnar. Under max 3 minuter har du och ditt budskap all uppmärksamhet, och arenan leds av en professionell moderator."

Isabelle Falck, Sissa Pagels & Louise Lindén - Social Innovation Summit 2016
Isabelle Falck, Sissa Pagels & Louise Lindén - Social Innovation Summit 2016
Louise Lindén, Sissa Pagels & Isabelle Falck - Social Innovation Summit 2015
Louise Lindén, Sissa Pagels & Isabelle Falck - Social Innovation Summit 2015

HÄLSO-FÖRELÄSNINGen
"WE ARE HUMANKIND"

Återkommande föreläsningsuppdrag för unga
hos Navigatorcentrum Sölvesborg


Sedan oktober 2015 har Isabelle haft som uppdrag från Navigatorcentrum Sölvesborg (Sölvesborgs Kommun) att hålla en föreläsning som en del av vajre 10-veckorspogram för unga i åldrarna 16-24 år för att inspirera ungdomar i Sölvesborg till att vara snällare mot sig själva och sin hälsa.

Till Navigatorcentrum Sölvesborg skapade Isabelle hälso-föreläsningen 
"We are human kind - Be Kind, Eat Kind, Think Kind, Live Kind", ett föreläsningskoncept som bygger på Isabelles hälsoresa tillbaka till livet efter tre strokes. Om hur viktigt det är att vi investerar i vår hälsa och självkänsla, såväl kroppslig som mental och social. 
Vikten av att vara snäll mot sig själv och omvärlden genom sin livsstil, varje människas värde och hopp genomsyrar den här inspirationsföreläsningen. 
Föreläsningen är skapad så att varje individ själv får bestämma vad
"snäll hälsa" betyder för den personen och uppmuntrar alla åhörare till att göra sitt bästa för att skapa sig själv bättre förutsättningar och vara snäll mot sig själv.

uppdragsgivare

Isabelle Falck & Kindnessfood AB
utförde dessa roliga uppdrag tillsammans med
social entreprenörskollegorna 
Louise Lindén & Sissa Pagels 

från Young Innovation Hub.

Fun kindness fact:

IsabelleLouise & Sissa är alla tre unga entreprenörer från Blekinge som brinner för att göra samhället bättre!

Uppdragsgivare

Sölvesborgs navigatorcentrum är en del av ett projekt som drivs med stöd av Europeiska Socialfonden.

exempel på andra uppdrag

föreläsare på
learning is the shit 2016

Isabelle fick det roliga uppdraget att medverka som föreläsare på 
Learning Is The Shit en av Sveriges snällaste konferenser som hade 5:års jubileum 2016 med temat OLIKA/Diversity.  
Några av de andra huvudtalarna var bland annat: Navid Modiri,
Nour El Refai, Sara Claes Lund, Kajsa Balkfors och Micke Gunnarsson


På Learning Is The Shit föreläste Isabelle om hur vi alla tillsammans skapar ett snällare samhälle för ALLA och hur viktigt det är att vi ser fördelarna med våra olikheter. En inspirationsföreläsning om vikten av mångfald och hur Isabelle har vänt erfarenheter av utanförskap, rasism och hur det är att leva med funktionsnedsättningar till sina styrkor som hjälper henne i hennes arbete för en snällare värld för alla.

Learning is the shit beskrev konferensen bland annat såhär:

Vi tillsammans med flera av landets kanske just nu mest spännande talare och workshopledare kommer att beröra ämnen som integration, hbtq, könsroller, genus, funktionsvariation, utanförskap med mera! Det blir sett ur ett större perspektiv men också ett väldigt nära där vi står och verkar.
Vi vill ge dig möjligheten att verkligen beröras och beröra, att berikas och fyllas på med ny kunskap. Men framförallt inspireras, nätverkas och utmana oss till vår mission att tillsammans med våra barn skapa en än bättre värld!

uppdragsgivare

Learning is the shit beskrev konferensen såhär:
Vi tillsammans med flera av landets kanske just nu mest spännande talare och workshopledare kommer att beröra ämnen som integration, hbtq, könsroller, genus, funktionsvariation, utanförskap med mera! Det blir sett ur ett större perspektiv men också ett väldigt nära där vi står och verkar.
Vi vill ge dig möjligheten att verkligen beröras och beröra, att berikas och fyllas på med ny kunskap. Men framförallt inspireras, nätverkas och utmana oss till vår mission att tillsammans med våra barn skapa en än bättre värld!

uppdragsgivare

uppdraget utfördes tillsammans med
entreprenörer från

projektpart & workshopledare för
”KOMM IN -
en kommunikationsmetodik
för attitydförändring”.

Augusti till November 2016 - Blekinge Län
Projektledare Ursula Hass

Isabelle och Kindnessfood AB fick möjligheten att vara en del av
Region Blekinges projekt ”KOMM IN -
en kommunikationsmetod för attitydförändring” för att bidra med sin kompetens och sina erfarenheter av normbrytande entreprenörskap.

Genom projektet KOMM IN skapade samt genomförde
Isabelle tillsammans med projektteamet workshops i alla Blekinges fem kommuner, representerade Region Blekinge
på Näringslivsdagarna 2016 samt utförde en skräddarsydd workshop på Arbetsförmedlingen i Blekinges utvecklingsdagar.


"Jag som själv är en normbrytande entreprenör på flera plan då jag lever med en min obotliga sjukdom och hjärnskada, är ung kvinnlig entreprenör inom hållbarhetsbranchen samt har utländsk bakgrund, brinner verkligen för att visa att entreprenörskap kan se ut på många olika sätt där vi måste ta tillvara på allas möjligheter! Genom projektet ville jag bidra till ett mer öppet, hållbart och inkluderande Blekinge för ALLA som vill driva/driver företag och visa att mångfald och samverkan är nyckeln till framgång och utveckling.- Isabelle Falck om KOMM IN projektet