kindnesslife-projekt

för ett snällare, mer hållbart & inkluderande samhälle för alla

Under vårt samlingsnamn och varumärke Kindnesslife driver Kindnessfood AB en rad olika snälla projekt
och utför uppdrag för en snällare värld med andra inriktningar än hållbar mat.

ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet

hälsa

skapa arbetstillfällen och
 inkluderande arbetsplatser för unga

social/grön innovation
Socialt/Grönt entreprenörskap

Läs mer om några av våra projekt/uppdrag